Gia công cơ khí CNCLan can cầuLan can cầu 1Gương cầu lồiGờ giảm tốcChặn lùi sau xeBiển báoThi công sơn kẻ đường
Văn bản pháp luật
I NGHỊ ĐINH MÃ HIỆU GHI CHÚ
1

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

46/2015/NĐ-CP

(Hiệu lực ngày 1/7/2015)

Thay thế NĐ 15 và NĐ 114 về bảo trì công trình
2

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

44/2015/NĐ-CP

Hiệu lực ngày  30/06/2015
3

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

37/2015/NĐ-CP

Hiệu lực ngày  15/06/2015
4

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

32/2015/NĐ-CP

Hiệu lực ngày  10/05/2015
5

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

30/2015/NĐ-CP

Hiệu lực ngày  05/05/2015
6

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

19/2015/NĐ-CP

Hiệu lực ngày  01/04/2015
7

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

127/2014/NĐ-CP

 
8      

 

II THÔNG TƯ MÃ HIỆU GHI CHÚ
1

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

03/2015/TT-BKHĐT

Hiệu lực ngày 01/7/2015
       

 

 

Thư viện ảnh nổi bật
Quảng cáo
Tài chính - Kế toánVB QPPL tỉnh Thanh Hóa
Thống kê truy cập
 
 
 
 
Thiết kế website  
 
^ Về đầu trang