Gia công cơ khí CNCLan can cầuLan can cầu 1Gương cầu lồiGờ giảm tốcChặn lùi sau xeBiển báoThi công sơn kẻ đường
Tiêu chuẩn trong nước

I

TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM

MÃ HIỆU

GHI CHÚ

1

TCVN 8868: 2011 –Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết – không thoát nước và Cố kết – thoát nước

TCVN 8868: 2011

 

2

TCVN 4195:2012 – Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm

TCVN 4195:2012

 

3

TCVN 4196:2012 – Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm

TCVN 4196:2012

 

4

TCVN 4197:2012 – Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm

TCVN 4197:2012

 

5

TCVN 4198:2014 - Xác định thành phần hạt

TCVN 4198:2014

 

6

TCVN 4200:2012 – Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm

TCVN 4200:2012

 

7

TCVN 4201:2012 – Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm

TCVN 4201:2012

 

8

TCVN 4202:2012 – Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

TCVN 4202:2012

 

9

TCVN 9351:2012 – Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

TCVN 9351:2012

 

10

TCVN 2683:2012 – Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu

TCVN 2683:2012

 

11

TCVN 9397:2012 – Cọc – Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

TCVN 9397:2012

 

12

TCVN 9396:2012 – Cọc khoan nhồi – Xác định tính đồng nhất của bê tông – Phương pháp xung siêu âm

TCVN 9396:2012

 

13

TCVN 9393:2012 – Cọc – Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

TCVN 9393:2012

 

14

TCVN 9354:2012 – Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

TCVN 9354:2012

 

15

TCVN 9352:2012 – Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

TCVN 9352:2012

 

16

TCVN 9350:2012 – Đất xây dựng – Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường

TCVN 9350:2012

 

17

TCVN 4506:2012 - Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4506:2012

 

 

THÍ NGHIỆM ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

 

18

TCVN 8719:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8719:2012

 

19

TCVN 8720:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8720:2012

 

20

TCVN 8721:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm

TCVN 8721:2012

 

21

TCVN 8722:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8722:2012

 

22

TCVN 8723:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8723:2012

 

23

TCVN 8724:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm

TCVN 8724:2012

 

24

TCVN 8725:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng

TCVN 8725:2012

 

25

TCVN 8726:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8726:2012

 

26

TCVN 8727:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8727:2012

 

27

TCVN 8728:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường

TCVN 8728:2012

 

28

TCVN 8729:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

TCVN 8729:2012

 

29

TCVN 8730:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường

TCVN 8730:2012

 

30

TCVN 8731:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường

TCVN 8731:2012

 

31

TCVN 8732:2012 - Đất xây dựng công trình thủy lợi – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 8732:2012

 

32

TCVN 8733:2012 - Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng

TCVN 8733:2012

 

33

TCVN 8734:2012 - Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá

TCVN 8734:2012

 

34

TCVN 8735:2012 - Đá xây dựng công trình thủy lợi – Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm.

TCVN 8735:2012

 

 

II

TRẮC ĐỊA VÀ ĐO ĐẠC CÔNG TRÌNH

MÃ HIỆU

GHI CHÚ

1

TCVN 9401:2012 – Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

TCVN 9401:2012

 

2

TCVN 9398:2012 – Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

TCVN 9398:2012

 

3

TCVN 9364:2012 – Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

TCVN 9364:2012

 

4

TCVN 9360:2012 - Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học.

TCVN 9360:2012

 

5

TCVN 9399:2012 - Nhà và công trình xây dựng-  Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9399:2012

 

6

TCVN 9400:2012 - Nhà  và  công  trình  dạng  tháp  –  Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9400:2012

 

 

Thư viện ảnh nổi bật
Quảng cáo
Tài chính - Kế toánVB QPPL tỉnh Thanh Hóa
Thống kê truy cập
 
Thiết kế website  
 
 
 
^ Về đầu trang